Fasta åtagande

Skadedjursavtal med fasta åtaganden innebär att vi upprättar ett åtgärdsprogram och en besöksplan med fasta besök för att minimera skador i byggnader och på egendom.

Först görs en riskbedömning av objektet. Därefter så bestämmer vi hur omfattande det förebyggande skyddet ska vara samt hur många fasta besök som behövs per år. I riskbedömningen så ingår även rådgivning i förebyggande syfte för att minimera skador.

Skadedjursavtal med fasta åtaganden är den vanligaste tjänsten som vi erbjuder.

 

Nomus

Telefon 0510-54 53 60

Fax 0510-828 44

Box 673

531 16 Lidköping

info@nomus.se