Löpande räkning

Skadedjursbekämpning på löpande räkning innebär att vi utför arbete på anmodan från kunden och debiterar utfört arbete per timme. Den här typen av tjänst erbjuder vi er som inte vill ha ett fast avtal.

 

Nomus

Telefon 0510-54 53 60

Fax 0510-828 44

Box 673

531 16 Lidköping

info@nomus.se