Utbildningar

Våra utbildningar riktar sig till alla som arbetar med och kring hantering av livsmedel i olika former. Kursplanen följer de praktiska och teoretiska riktlinjer som rekommenderas av branschen.

Utbildningsprogram - Hygien

- Hygieninformation 4-tim 800 kr/pers

- Hygienutbildning 4-tim 1 500 kr/pers (sammanfattning av hygieninformation och övningar i HAACP)

- HACCP utbildning 8-tim 2 000 kr/pers (6 tim teori, 2 tim arbetsförlagd praktik)

 
 
Utbildning i Livsmedelshygien

På väg mot säkrare livsmedelshantering

Vare sig du driver en pizzeria, livsmedelsaffär eller en lyxkrog så har du ett ansvar för kvalitet och hygien gentemot kund. Saknad av grundläggande kunskaper om hantering av livsmedel gör att det lätt kan uppstå brister vilket kan leda till minskat förtroende hos kund.

Syftet med grundutbildningen i livsmedelshygien är att ge dig och din personal förståelse och kunskap om den hantering som krävs för att kunna producera säker mat. I kursen ingår även teori om hur man med ett säkert och noggrant arbete identifierar och förebygger kritisk livsmedelshantering, exempelvis hur matförgiftning förebyggs. Allt för att ni sedan ska kunna arbeta fokuserat mot HACCP.

Utbildningen riktar sig till alla som arbetar med och kring hantering av livsmedel i olika former. Kursplanen följer de praktiska och teoretiska riktlinjer som rekommenderas av Livsmedelsverket. Dagen avslutas med ett skriftligt prov. Alla som godkänns får ett diplom som bevis på god kunskap inom livsmedelshantering.

Utbildningen berör bland annat:

• Matförgiftningar

• Bakterier och mikroorganismer

• Rengöring

• Personlig hygien

• HACCP

 

 

Nomus

Telefon 0510-54 53 60

Fax 0510-828 44

Box 673

531 16 Lidköping

info@nomus.se