FoodProtect Fullservice

Invändiga kontrollstationer för insekter och gnagare, bekämpning vid behov, ljusfälla och egenkontrollpärm standard, rengöringskontroll med tryckplattor, uttag av matprov för distribution till ackrediterat laboratorium (analyskostnad vid omprov och misstänkt matförgiftning debiteras till kunden). 1st hygienutbildning/år samt rådgivning och uppdatering av egenkontrollpärmen.

 
 

Nomus

Telefon 0510-54 53 60

Fax 0510-828 44

Box 673

531 16 Lidköping

info@nomus.se