Om oss

Affärsidé

Vi skapar ett effektivt skydd genom ett nära samarbete med kunden, vilket vi ser som en nödvändighet för att nå bästa resultat. Vi sätter alltid dig som kund i centrum och vår utgångspunkt är att alltid optimera ert skydd på ett sådant sätt att skadedjursavtalet blir en inkomst istället för utgift.

Vision

Vår vision är att skapa ett företag som står för innovativa lösningar och som är nytänkande inom skadedjursbekämpning och brandskydd. Men som samtidigt bygger sin verksamhet på våra grundvärderingar: kunskap, noggranhet och god service.
Vi ska utvecklas till en tydlig aktör inom vår affärsområden och erbjuda produkter och tjänster av hög kvalitet inom ett geografiskt verksamhetsområde söder om Mälardalen.

Affärskoncept

Nomus tecknar  serviceavtal och utför tjänster i ett nära samarbete med kunden inom våra fem affärsområden:

Vi har en naturligt stark koppling till lantbruket genom vår ägare Svenska Foder. Här finns mångårig kunskap inom lantbruket. Inom detta område erbjuder vi fasta serviceavtal gällande skadedjursbekämpning, desinfektion och bekämpning av insekter i hönshus m.m
 

 

Är vårt bredaste affärsområde och innefattar företag som utför någon form av tillverkning, försäljning eller innehar fastighetsbestånd etc. Här gör vi först en riskanalys och skräddarsyr sedan ett serviceavtal som passar just ert företag.


 

Nomus kan gasa, desinfektera containrar, båtar och andra import- och exportrelaterade leveranser. Vi har flerårig kunskap från olika sammanhang och allt arbete sker under kontrollerade och väl dokumenterade former, av personal som har särskilda tillstånd.


 

Vi tecknar serviceavtal med försäkringsbolag för att inom deras försäkringsbestånd utföra skadedjursbekämpning.

 

 

 

Olika typer av objekt och verksamheter innebär olika typer av risker. För ett bra brandskydd kan det ibland krävas olika lösningar. Kontakta oss så kan vi göra en inventering av just ert behov.

 

Nomus

Telefon 0510-54 53 60

Fax 0510-828 44

Box 673

531 16 Lidköping

info@nomus.se