Brandskydd

Att medvetet arbeta för en trygg och säker arbetsplats är A och O. För att nå dit är det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) ett vertyg för att dagligen förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Detta arbete ökar framförallt medvetandet hos alla på arbetsplatsen om de risker som finns och kan uppstå.
 

Systematiska brandskyddsarbetet innefattar:

  • Policy - Övergripande mål
  • Ansvar - Vilka medverkar i brandskyddsarbetet?
  • Utbildning - Planering och genomförande
  • Instruktioner och rutiner - Dokumentation och regler
  • Teknisk brandskyddsbeskrivning - Dokumentation
  • Drift och underhåll - Checklistor m.m.
  • Kontroll och uppföljning - För bibehållen säkerhetsnivå
 

Nomus

Telefon 0510-54 53 60

Fax 0510-828 44

Box 673

531 16 Lidköping

info@nomus.se