Fastighet och Försäkring

Nomus tecknar avtal med försäkringsbolag för att inom deras försäkringsbestånd utföra skadedjursbekämpning.

Försäkringsbolagen är framförallt vår kanal ut till privatkunder som behöver nyttja våra tjänster. Men även företag som på ett eller annat sätt har skadedjursbekämpning med i sin försäkring.

 

Nomus

Telefon 0510-54 53 60

Fax 0510-828 44

Box 673

531 16 Lidköping

info@nomus.se