Industri

Vårt affärsområde industri är vår bredaste kundgrupp och innefattar företag som utför någon form av tillverkning, försäljning, fastighetsbestånd etc.

Det här är en kundgrupp som generellt kanske inte har så stora problem med skadedjur/ohyra, men där konsekvenserna vid uppkommen skada skulle bli förödande. Här tittar vi på ert företag som individ och skräddarsyr ett åtgärdsprogram som passar just er. Grunden är att förebygga och skydda så att vi minimerar risken för framtida problem/skador.

 

Nomus

Telefon 0510-54 53 60

Fax 0510-828 44

Box 673

531 16 Lidköping

info@nomus.se