Vi är en aktör på den svenska marknaden inom områdena skadedjursbekämpning och brandskydd. Vår verksamhet bygger på kompetens, kunskap, noggrannhet och god service.

 

För att säkerställa vår kompetens och kunskap så har vi har knutit till oss kunnig personal som har många års erfarenhet ifrån branschen. Service ger vi genom våra engagerade tekniker som alltid utför ett noggrant arbete.

 


Affärsområden

Lantbruk Industri   Brandskydd    
Fastighet & Försäkring        

 

Nomus

Telefon 0510-54 53 60

Fax 0510-828 44

Box 673

531 16 Lidköping

info@nomus.se